Konsten att teckna ett bra elavtal

Genom att vi i Sverige i dag har en fri elmarknad är det fritt för dig som elkonsument att välja vem du ska teckna ett elavtal med. I landet finns det 136 olika elleverantörer tillgängliga för dig som konsument. Frågan är givetvis: vem ska du teckna elavtal med?

Jämför Elpriser & byt elbolag, klart på 3 min. Klicka här !

Det finns två faktorer som vanligen är avgörande för folk när de väljer vem de ska teckna elavtal med. Den ena faktorn är den ekonomiska: var kan man spara mest pengar? Den andra faktorn är den etiska: varifrån kommer elen jag konsumerar och hur framställdes den?

För att börja med den mest förekommande faktorn – den ekonomiska – så finns det givetvis skillnad mellan de 136 leverantörerna i pris. Genom konkurrenssituationen försöker de slåss om kunderna genom att erbjuda låga priser. Detta genom att effektivisera produktion och administration – precis som i alla andra branscher. Dels kan du som konsument göra vissa val som gör priset lägre om du är insatt och gör rätt bedömning av den kommande elmarknaden.

Ditt val handlar om att teckna ett elavtal som antingen är fast eller rörligt. Leverantören erbjuder ett fast pris för avtalsperioden. Om du bedömer att elen troligen kommer att sjunka och bli billigare under den tiden bör du satsa på ett rörligt elpris som följer marknaden och därmed ger dig det billigare priset. Om du å andra sidan bedömer att priset kommer att gå upp står du säkert genom att teckna ett fast elavtal som garanterar dig ditt pris oavsett hur marknaden rör sig uppåt.
Det krävs en del kunskap och kompetens för att göra en sådan bedömning, men kan vara värt tiden och arbetet om du är en stor elkonsument.

Den andra faktorn – den etiska – är relevant för de som inser att vår elkonsumtion starkt påverkar vår miljö. Du har därför möjlighet att välja bort de elleverantörer vars el påverkar miljön mer negativt – exempelvis de som levererar olje- och kolgenererad el. I stället kan du välja leverantörer av vatten, vind och solkraftgenererad el.

Den etiska aspekten blir mer och mer vanlig ju mer medvetna människor blir om omfattningen av elproduktionens negativa påverkan av miljön. Detta motiverar samtidigt elproducenterna att forska i förnyelsebara energikällor så att dessa blir mer kostnadseffektiva – så att du som konsument kan utgå från båda faktorerna när du väljer vem du ska teckna elavtal med. Så att både den ekonomiska och etiska faktorn spelar in.