Vattenkraft

Vattenkraft har använts av människor under lång tid. Den stora fördelen med vattenkraft, i förhållande till andra energikällor, är att den är förnyelsebar. Man ska dock vara medveten om att byggandet av dammar innebär en lokal miljöpåverkan.

Jämför Elpriser & byt elbolag, klart på 3 min. Klicka här !

Man brukar tala om vattenkraft som en reglerbar energikälla. De vattenkraftverk som vi har i Sverige lagrar stora mängder regn- och smältvatten i gigantiska magasin. Och när vi är som mest i behov av el så släpper man iväg vattnet och omvandlar denna kraftrörelse till elektricitet.

Det handlar alltså om att utnyttja en höjdskillnad mellan två nivåer. När vattnet förflyttar sig från den ena nivån till den andra så börjar kraftverkets turbiner att rotera. Dessa turbiner driver i sin typ en generator. Men det är först efter att spänningen höjts i en transformator som elen kan transporteras ut på ledningsnätet.

Tillsammans med Norge och Island är Sverige ett av de länder i världen som använder sig mest av vattenkraft. Av den totala mängd el som vi använder oss av så utgör vattenkraft omkring hälften. Sett till världen i stort rör det sig om mindre än 20 procent.

I Sverige finns det närmare 2 000 vattenkraftverk, och är således den absolut viktigaste källan när det gäller förnybar el. Omkring 200 av dessa är av modell större. Vattenkraftverken är fördelade över nästan hela Sverige, men en majoritet ligger i Norrland.

Vill du göra ett klokt miljöval så ska du alltså satsa på el som kommer från vattenkraft. Det är inte bara det att vattenkraft är en förnyelsebar energikälla. Den är också lätt att reglera och tämligen billig. När du väljer vattenkraft så kan du vara säker på att du inte är med och tar av våra ändliga naturresurser.

Man ska dock vara medveten om att det finns en rad olika invändningar mot vattenkraft. När man bygger anläggningarna så tar djur- och växtliv skada. Likaså har laxarnas vandring tillbaka till sinalekplatser störts. Andra invändningar är att fisket försämras, kvaliteten på vattnet likaså.

Det finns ett flertal elbolag som kan erbjuda vattenkraft. Ta dig alltid tid till att jämföra flera olika aktörer på marknaden. På så vis kan du tjäna mycket pengar. Men vill du verkligen satsa på att försöka minska dina elräkningar så handlar det egentligen mer om att ställa om till en mer energismart elanvändning.